tư_duy

C Cơ hội trong mọi hoàn cảnh

Hai người đứng cùng một nơi, nhìn về cùng một khung cảnh nhưng những gì cả hai “thấy”...

08/10/2023 Xem thêm