VN Innovation Champions
1

Cơ hội trong mọi hoàn cảnh

Hai người đứng cùng một nơi, nhìn về cùng một khung cảnh nhưng những gì cả hai “thấy” sẽ khác nhau. Khả năng nhìn “thấy” và thấu suốt những điều người khác không thấy góp phần tạo nên năng lực sáng tạo.

Cũng như đồng tiền có 2 mặt, tất cả những vấn đề trên đời này đều có mặt tích cực và mặt không tích cực. Điều tích cực đối với người này có thể là điều người khác không mong muốn xảy ra. Vấn đề, thách thức của người này có thể là cơ hội người khác.

Hình ảnh chụp tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh – Tỉnh Gia Lai

Người nhìn thấy các khía cạnh tích cực, thấy cơ hội trong mọi hoàn cảnh là người có tư duy mở, sáng tạo và trái tim yêu thương. Đây là người dám vượt qua tất cả mọi chướng ngại, biến điều không thể thành điều có thể để tạo nên những kết quả mà không ai có thể biết trước.

Hiện nay thông tin trên báo chí có quá nhiều tin không tốt nhiều hơn tin tốt. Người nhìn thấy cơ hội là người có năng lực nhạy bén đặc biệt để nảy sinh những sáng kiến mới giải quyết những vấn đề chưa tốt của xã hội.

Hoa tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh – Tỉnh Gia Lai

Tương lai của một thế giới thịnh vượng, hạnh phúc, bình an, sáng tạo phụ thuộc vào số lượng những người nhìn thấy cơ hội trong mọi hoàn cảnh.

Tường Nhi

 

 

Đối tác