sáng_tạo

C Cơ hội trong mọi hoàn cảnh

Hai người đứng cùng một nơi, nhìn về cùng một khung cảnh nhưng những gì cả hai “thấy”...

08/10/2023 Xem thêm

D Design Thinking Leaders cùng chuẩn bị cho phiên bản hoạt động đổi mới của Làng Design Thinking

Liên tục sau 3 tuần, ngày 14,21,28/9/2023, Ban Điều hành Làng Design Thinking - Techfest VN đã có...

29/09/2023 Xem thêm