VN Innovation Champions
1

ThS. Hoàng Thị Thoa – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Giám Đốc Trung tâm Đổi Mới Sáng Tạo & Khởi Nghiệp, Trường Đại học Công Thương TP. HCM (HUIT)

Đối tác