VN Innovation Champions
1

ThS. Nguyễn Thị Thu Phương – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Business Development Director CTCP Diamond Innovation Forest

Là một chuyên gia trong lĩnh vực quản trị và vận hành doanh nghiệp, tôi hiện đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Vận hành Công ty Cổ phần MetaUni và Giám đốc Phát triển Công ty Cổ phần Diamond Innovation Forest. Bên cạnh đó, tôi cũng là Giám đốc Vận hành Innovation & Impact Center (IIC) thuộc Viện Phát triển kinh tế Số Việt Nam (VIDE), đồng thời là Thành viên Nhóm sáng lập Liên Minh Design Thinking Việt Nam – VDTA. Trước đó, vào năm 2018, tôi từng giữ vai trò Giám đốc nhân sự và đào tạo tại Công ty CP Bất động Sản Nam Hưng thuộc tập đoàn An Gia.

Với kinh nghiệm và nền tảng kiến thức vững chắc trong việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh và phát triển mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), tôi không chỉ tập trung vào quản trị và vận hành mà còn có khả năng xây dựng chính sách kinh doanh hiệu quả. Ngoài ra, tôi đã từng lên ý tưởng và tổ chức thành công nhiều sự kiện giao lưu kết nối cộng đồng trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các mối quan hệ đối tác và mở rộng thị trường cũng như phát triển cộng đồng.

Sứ mệnh là Kiến tạo một cuộc sống có giá trị, chất lượng, phụng sự cộng đồng, xã hội.

Đối tác