tư_duy_thiết_kế

T ThS. Nguyễn Thị Thu Phương – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Business Development Director CTCP Diamond Innovation Forest

Là một chuyên gia trong lĩnh vực quản trị và vận hành doanh nghiệp, tôi hiện đảm nhận...

17/03/2024 Xem thêm

A Anh Phạm Việt Hùng – Giám đốc Công ty DalaHub International

Tôi tên là Phạm Việt Hùng, nhà sáng lập Công ty TNHH DalaHub International. Công ty DalaHub được...

15/03/2024 Xem thêm

L LÒNG YÊU NƯỚC

“A life not lived for others is not a life.” Mother Teresa “Lòng yêu nước” là một cụm...

10/11/2023 Xem thêm

D Design Thinking Leaders cùng chuẩn bị cho phiên bản hoạt động đổi mới của Làng Design Thinking

Liên tục sau 3 tuần, ngày 14,21,28/9/2023, Ban Điều hành Làng Design Thinking - Techfest VN đã có...

29/09/2023 Xem thêm