VN Innovation Champions
1

Huấn luyện 03: SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU & NHỮNG VẬN DỤNG VÀO BỐI CẢNH VIỆT NAM < Chương trình Huấn luyện Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Tạo tác động các Tỉnh Tây Nguyên>

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của con người để phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Chúng luôn chứa đựng các thông tin có giá trị cao về kinh tế, văn hóa, xã hội, do đó, SHTT đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, tài sản trí tuệ đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong kinh doanh quốc tế tư và giao dịch thương mại quốc tế.

Vào lúc 20:00 ngày thứ năm 09.11.2023 qua nền tảng zoom, chương trình Huấn luyện “Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tại & Tạo tác động” các tỉnh Tây Nguyên sẽ diễn ra buổi huấn luyện 03 với chủ đề “ Sở hữu trí tuệ trong thương mạ toàn cầu và những vận dụng vào bối cảnh Việt Nam”

Sau buổi huấn luyện, Doanh nghiệp sẽ nhận được các kiến thức sau:

  • Hiểu khái niệm về SHTT và các vấn đề SHTT trong thương mại toàn cầu
  • Hiểu tổng quan về các điều ước quốc tế
  • SHTT trong các hiệp định thương mại trong thương mại quốc tế;
  • Những lưu ý cho doanh nghiệp Việt nam trong tham gia thương mại toàn cầu.

Chương trình Huấn luyện do Làng Design Thinking – Techfest Quốc gia phối hợp với Công ty Diamond Innovation Forest, Innovation & Impact Center (IIC) tổ chức. Các Doanh nghiệp hoặc HTX tham gia học tập tất cả các buổi huấn luyện sẽ có thêm kiến thức để ứng dụng trong các hoạt động kinh doanh, bảo vệ tài sản tri thức sáng tạo, cơ hội tham gia Chương trình DT Accelerator Program với sự đầu tư của Quỹ DIF (DIF Fund)

Thông tin về chương trình hỗ trợ: https://vnchampions.com/pre-accelerate-pprogram-chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen/ 

Link: Điều kiện tham gia chương trình Huấn luyện 1:1 https://vnchampions.com/dieu-kien-tham-du-chuong-trinh-huan-luyen-11-pre-accelarate-program_-chuong-trinh-huan-luyen-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen/

Link profile PGS.TS Từ Diệp Công Thành: https://dif.com.vn/p-gs-ts-tu-diep-cong-thanh-giam-doc-trung-tam-so-huu-tri-tue-va-chuyen-giao-cong-nghe-iptc-2987/ 

Buổi Huấn luyện 01 DESIGN THINKING – BẢN ĐỔ DẪN LỐI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO:  https://vnchampions.com/huan-luyen-01-design-thinking-ban-do-dan-loi-doi-moi-sang-tao/

Buổi Huấn luyện 02 AGILE METHOLOGY – PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI DỰ ÁN: https://vnchampions.com/pre-accelarate-program-chuong-trinh-huan-luyen-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen-2/

Link đăng ký tham gia chương trình huấn luyện: https://forms.gle/sgEyVJVfKGNpJ3J67

Đối tác