VN Innovation Champions
1

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN 1:1 < PRE-ACCELARATE PROGRAM_ Chương trình Huấn luyện Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Tạo tác động các Tỉnh Tây Nguyên>

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Tạo tác động các Tỉnh Tây Nguyên bao gồm:

  • Training (online): dành cho tất cả Doanh nghiệp các tỉnh Tây nguyên
  • Mentor 1:1 (dành cho một số Doanh nghiệp tiềm năng, được tuyển chọn)
  • Tham quan thực tế
  • Tặng và hỗ trợ tư vấn sử dụng giải pháp, dịch vụ, sản phẩm

Điều kiện để các Doanh nghiệp được tuyển chọn hỗ trợ 7 buổi Huấn luyện 1:1 và các hỗ trợ khác

1.Tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện

2.Năng lực sẵn sàng học tập những điều mới, khả năng khám phá, sáng tạo

3.Có sự chủ động, kỷ luật, cam kết

4.Sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị thiết thực cho Xã hội, đóng góp lớn cho sự phát triển của địa phương khi mở rộng phát triển

5.Đã có doanh thu và thị trường

Thông tin về chương trình hỗ trợ: https://vnchampions.com/pre-accelerate-pprogram-chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen/

Link đăng ký tham gia chương trình: https://forms.gle/sgEyVJVfKGNpJ3J67

Đối tác