VN Innovation Champions
1

Huấn luyện 05: Kinh nghiệm từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao với tư duy phát triển bền vững

Thời gian: 20:00 ngày thứ hai, 04.03.2024 qua nền tảng zoom.

Link đăng ký tham gia chương trình https://forms.gle/sgEyVJVfKGNpJ3J67

Vì sao chúng ta cần thực hành Net Zero liên tục? Cần phải thực hiện như thế nào cho đúng cách với mô hình canh tác, mô hình làm nông nghiệp hay công nghiệp và dịch vụ?

Hành động của chúng ta trong hiện tại sẽ quyết định tương lai của tăng trưởng kinh tế và biến đổi khí hậu. Duy trì tư duy nông nghiệp bền vững từ lúc thiết kế cho đến vận hành mô hình nông nghiệp cao là một hành trình liên tục đổi mới sáng tạo.

Vào lúc 20:00 ngày thứ hai, 04.03.2024 qua nền tảng zoom, chương trình Huấn luyện “Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạ0 & Tạo tác động” các tỉnh Tây Nguyên sẽ diễn ra buổi huấn luyện số 05 với chủ đề “Kinh nghiệm từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao với tư duy phát triển bền vững”.

Sau buổi huấn luyện, Doanh nghiệp sẽ nhận được các kiến thức và kinh nghiệm:

  • Tư duy bền vững trong nông nghiệp
  • Tư duy hệ thống, tư duy thiết kế hướng đến tương lai
  • Kinh nghiệm quản trị, vận hành mô hình nông nghiệp công nghệ cao

 

Chương trình Huấn luyện do Làng Design Thinking – Techfest Quốc gia phối hợp với Công ty Diamond Innovation Forest, Innovation & Impact Center (IIC) tổ chức. Các Doanh nghiệp hoặc HTX tham gia học tập tất cả các buổi huấn luyện sẽ có thêm kiến thức để ứng dụng trong các hoạt động kinh doanh nông trại và mô hình quản trị doanh nghiệp, cơ hội tham gia Chương trình  Regional Accelerator Program với sự đầu tư của Quỹ DIF (DIF Fund).

Thông tin về Queen Farm 

Thông tin các buổi Huấn luyện

Ban biên tập VNC

Đối tác