VN Innovation Champions
1

Sở hữu Trí tuệ trong Thương mại toàn cầu và những vận dụng trong bối cảnh Việt Nam

Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property – IP) đóng vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu và cũng có ảnh hưởng lớn đối với bối cảnh kinh tế Việt Nam. Dưới đây là một số chia sẻ về vấn đề này:

1. Quan trọng của Sở Hữu Trí Tuệ trong Thương Mại Toàn Cầu:

 • Bảo vệ Sáng Tạo và Sáng Chế: Sở hữu trí tuệ giúp bảo vệ những ý tưởng sáng tạo và sáng chế, tạo động lực cho doanh nghiệp và cá nhân nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới.
 • Tăng Cường Cạnh Tranh: Doanh nghiệp có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để tạo ra lợi thế cạnh tranh, ngăn chặn đối thủ sao chép và sử dụng không đúng cách các sáng chế, thương hiệu, hoặc giải pháp công nghệ.

2. Thách Thức và Cơ Hội cho Việt Nam:

 • Bảo vệ Trí Tuệ Trong Nước: Việc xây dựng và thúc đẩy hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ trong nước là quan trọng để khuyến khích sự đầu tư nghiên cứu và phát triển.
 • Quản lý Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Việt Nam cần phát triển hệ thống quản lý chặt chẽ để đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ được đăng ký và thực thi một cách hiệu quả.

3. Vận Dụng Trí Tuệ trong Bối Cảnh Việt Nam:

 • Khuyến Khích Sáng Tạo và Đổi Mới: Chính phủ có thể thúc đẩy sáng tạo và đổi mới bằng cách cung cấp ưu đãi và hỗ trợ cho doanh nghiệp và cá nhân có các sản phẩm, dịch vụ mới.
 • Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa: Cung cấp thông tin và hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể hiểu và áp dụng các quy tắc về sở hữu trí tuệ vào hoạt động kinh doanh của họ.

4. Hợp Tác Quốc Tế và Chuẩn Hóa:

 • Tham Gia Hiệp Định Quốc Tế: Việt Nam có thể tham gia các hiệp định quốc tế về sở hữu trí tuệ để tận dụng cơ hội xuất khẩu và hợp tác nghiên cứu toàn cầu.
 • Chuẩn Hóa Quy Trình Đăng Ký và Bảo Vệ: Chuẩn hóa quy trình đăng ký và bảo vệ sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp và cá nhân hiểu rõ hơn về quy trình và quy định.

Việc hiểu rõ và chấp nhận giá trị của sở hữu trí tuệ là quan trọng để Việt Nam có thể tích cực tham gia vào nền kinh tế toàn cầu và bảo vệ công bằng cho người sáng tạo và doanh nghiệp.

Chương trình “Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Tạo tác động” các tỉnh Tây Nguyên đã diễn ra buổi Huấn luyện thứ 3 vào ngày 09.11.2023 (Online) với chủ đề “Sở hữu trí tuệ trong thương mại toàn cầu và những vận dụng trong bối cảnh Việt Nam”.

PGS. TS Từ Diệp Công Thành – chia sẻ về chủ đề “Sở hữu trí tuệ trong thương mại toàn cầu và những vận dụng trong bối cảnh Việt Nam”

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp bao gồm:

 • Huấn luyện (online): chương trình huấn luyện mở rộng dành cho tất cả Doanh nghiệp các tỉnh Tây nguyên
 • Mentor 1:1 (dành cho một số Doanh nghiệp tiềm năng, được tuyển chọn có điều kiện)
 • Tham quan thực tế
 • Tặng và hỗ trợ tư vấn sử dụng giải pháp, dịch vụ, sản phẩm

Chương trình được tổ chức bởi Làng Design Thinking – Techfest Việt Nam, phối hợp tổ chức, triển khai cùng Công ty Diamond Innovation Forest, Innovation & Impact Center – IIC và sự hỗ trợ của MetaUni, DIF Fund.

Thông tin về chương trình: https://vnchampions.com/pre-accelerate-pprogram-chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen/

Thông tin Trainer PGS. TS. Từ Diệp Công Thành: https://dif.com.vn/p-gs-ts-tu-diep-cong-thanh-giam-doc-trung-tam-so-huu-tri-tue-va-chuyen-giao-cong-nghe-iptc-2987/

Link đăng ký tham gia chương trình Huấn luyện: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduIGozfhSgoWaQg4KH-8uWXq5LtcaJf67HDenNRdi61uMx-A/viewform?pli=1

Đối tác