VN Innovation Champions
1

HUẤN LUYỆN 02: AGILE METHOLOGY – PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI DỰ ÁN < Chương trình Huấn luyện Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Tạo tác động các Tỉnh Tây Nguyên>

Agile Methodology là phương pháp triển khai và quản lý dự án, phù hợp với những dự án Đổi mới sáng tạo, có yêu cầu chưa rõ ràng, chưa chắc chắn, thay đổi liên tục theo thời gian.

Agile Methodology chia nhỏ dự án thành nhiều giai đoạn, trong mỗi giai đoạn tập trung vào toàn bộ tiến trình công việc được tổ chức một cách khoa học, hiệu quả.

Tuyên Ngôn Agile thể hiện sự tập trung vào gtrị sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường sớm nhất, sự tương tác đội nhóm, sự cộng tác và và cải tiến không ngừng.

Chương trình Huấn luyện Agile Methology – Phương pháp triển khai Dự án sẽ diễn ra vào lúc 20:00 thứ năm 02.11.2023 qua nền tảng zoom.

Đây là buổi Huấn luyện số 02 nằm trong chuỗi chương trình Huấn luyện “Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo & Tạo tác động” các tỉnh Tây Nguyên.

Các Startup/ Doanh nghiệp hoặc HTX tham gia học tập tất cả các buổi huấn luyện sẽ có thêm kiến thức để ứng dụng đổi mới sáng tạo và tích hợp mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào hoạt động kinh doanh, cùng cơ hội tham gia Chương trình DT Accelerator Program với sự đầu tư của Quỹ DIF (DIF Fund). Các CEO/Founder có năng lực học tập và sáng tạo sẽ được chọn lựa để tiếp tục được huấn luyện 1:1 và các hỗ trợ khác theo chương trình.

Chương trình do Làng Design Thinking – Techfest Quốc gia phối hợp với Công ty Diamond Innovation Forest, Innovation & Impact Center (IIC) tổ chức.

Thông tin về chương trình hỗ trợ: https://vnchampions.com/pre-accelerate-pprogram-chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen/

Link: Điều kiện tham gia chương trình Huấn luyện 1:1 https://vnchampions.com/pre-accelarate-program-chuong-trinh-huan-luyen-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen/

Link Profile Trainer CEO Trần Thanh Tuyền:  https://dif.com.vn/ths-tran-thanh-tuyen-chuyen-gia-tu-van-khoi-nghiep-phan-hieu-truong-ai-hoc-fpt-thanh-pho-ho-chi-minh-3027/

Link đăng ký tham gia chương trình: https://forms.gle/sgEyVJVfKGNpJ3J67

Đối tác