đổi_mới_sáng tạo

C CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM ĐỒNG TRƯỞNG LÀNG VÀ ĐẠI SỨ DESIGN THINKING TRÊN TOÀN QUỐC

Vì tất cả chúng ta, về cơ bản là một – ONENESS Nếu bạn có thể hiểu, cảm...

08/01/2024 Xem thêm

K KICK OFF 2024 – LÀNG DESIGN THINKING ỨNG DỤNG TƯ DUY THIẾT KẾ XÂY DỰNG VĂN HOÁ ĐỒNG SÁNG TẠO

Tư duy thiết kế (Design Thinking) là cốt lõi của sự đổi mới, lấy con người dùng làm...

02/01/2024 Xem thêm

D DIỄN ĐÀN KẾT NỐI HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO RỪNG MƯA – KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Tăng cường mối liên kết trong Đổi mới Sáng tạo giữa Doanh nghiệp, nhà khoa học và các...

12/10/2023 Xem thêm