VN Innovation Champions
1

CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM ĐỒNG TRƯỞNG LÀNG VÀ ĐẠI SỨ DESIGN THINKING TRÊN TOÀN QUỐC

Vì tất cả chúng ta, về cơ bản là một – ONENESS

Nếu bạn có thể hiểu, cảm nhận (Empathy) những gì người khác đã trải qua và mong đợi…

Nếu bạn muốn phục vụ cho người khác một cách sâu sắc

Nếu bạn đã từng nhận sự hỗ trợ của người khác trên hành trình đi đến thành công. Do đó, bạn cũng muốn hỗ trợ thế hệ tiếp theo, vì đây cũng cách mà bạn trả ơn cuộc đời.

Nếu bạn nghĩ rằng cống hiến tài năng và thế mạnh là điều cao quý và hài lòng nhất mà bạn muốn làm…

 

Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong vai trò Đồng Trưởng Làng (Co-Head) Design Thinking hoặc Đại sứ để cùng kiến tạo môi trường sáng tạo và đổi mới.

Điều kiện tham gia:

  • Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý
  • Tư duy sáng tạo, linh hoạt
  • Chủ động, trách nhiệm
  • Lòng tốt, tình yêu quê hương đất nước

Nơi sinh sống: trên toàn quốc

 

Link đăng ký tham gia:

Thông tin tham khảo:

Đối tác