VN Innovation Champions
1

ThS. Phan Văn Hài – Phó Cơ quan Đại diện phía Nam – Hội Hỗ trợ Phát triển Kinh tế Miền Núi Việt Nam

Tên tôi là Phan Văn Hài, Phó cơ quan đại diện phía Nam- Hội hỗ trợ phát triển Kinh tế Miền núi Việt Nam. Tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong thiết kế tư vấn dự án phát triển bền vững trong nông nghiệp, kinh nghiệm về Nông nghiệp công nghệ cao, Nông nghiệp Net zero và tiếp cận nguồn vốn.

Tôi đã tham gia làm việc ở nhiều tổ chức với các vị trí: Giảng viên – Đại học Vinh; Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển nguồn Nhân lực Hà Tĩnh; Giám đốc Phân Viện- Viện Quản trị Doanh nghiệp, P.Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao công nghệ Sea Fish, P.Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu-Sản xuất Đất Việt, Tổng Giám đốc Công ty Haicorp.

Hiện nay tôi đã hoàn thiện xong quy trình nuôi trồng thủy sản Net Zero áp dụng tiêu chuẩn 8R trong kinh tế tuần hoàn, tuần hoàn 100% chất thải, nước thải, khí thải, tạo ra năng suất cao, sản lượng cao, chất lượng tốt, giảm giá thành, tăng hệ số thành công.

Tôi mong muốn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, nông dân tiếp cận được nguồn vốn xanh, lãi suất thấp và ổn định, tạo ra sản phẩm xanh, doanh nghiệp xanh, vận chuyển xanh, thị trường xanh và tiêu dùng xanh.

“Hãy là chính bạn và nói những gì bạn cảm thấy bởi vì những người quan tâm không quan trọng và những người quan trọng không bận tâm” – Eleanor Roosevelt

 

Đối tác