VN Innovation Champions
1

TƯ DUY THIẾT KẾ – CHIẾN LƯỢC THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2024

“Tư duy thiết kế là một qui trình mạnh mẽ giúp các nhóm làm việc tốt hơn trong các Dự án đổi mới sáng tạo với quan điểm lấy người dùng làm trung tâm”.

Với vai trò ứng dụng tư duy thiết kế (Design Thinking) trong các hoạt động cộng đồng và thúc đẩy việc ứng dụng trong mọi lĩnh vực kinh tế đổi mới sáng tạo, Làng Design Thinking – Techfest VN phối hợp cùng Công ty MetaUni đang triển khai chương trình Huấn luyện Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo – Business Innovation & Growth Program (BIG Program).

BIG Program gồm 4 giai đoạn: kiến thức nền tảng, workshop, ứng dụng sử dụng công cụ với sự hỗ trợ của mentor và mạng lưới chuyên gia tại các Design Thinking Lab. Kết nối, hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển thị trường là giai đoạn sau cùng.

Các công ty lớn, tên tuổi lớn trên thế giới đã ứng dụng Design Thinking để tạo ra các sản phẩm đột phá, tăng trưởng doanh thu và phát triển vượt bật.

Braun: thiết kế bàn chải đánh răng điện phiên bản IOT đơn giản hoá

PepsiCo: Tư duy thiết kế như một phần của chiến lược

Proctor & Gamble: Sử dụng tư duy thiết kế để phát triển sản phẩm

Bank of America: Chương trình tiết kiệm Keep the change

Deutsch Bank: Sự phát triển của Tư duy thiết kế trong công nghệ thông tin

GE Health: Chế tạo thiết bị quét MRI dùng cho trẻ em tốt hơn

IDEO & Campuchia: Sử dụng tư duy thiết kế để cung cấp điều kiện vệ sinh

Nike: Tư duy thiết kế thâm nhập vào mọi việc mà Nike thực hiện

Airbnb: Áp dụng tư duy thiết kế để tránh phá sản

Apple: Suy nghĩ khác đi vể sự đổi mới sáng tạo thông qua tư duy thiết kế

IBM: Thay đổi văn hoá với tư duy thiết kế tại IBM

Google: làm thế nào để động não như một nhân viên Google

Thông tin tham khảo:

40 Design Thinking Success Stories

https://theaccidentaldesignthinker.com/2017/09/16/40-design-thinking-success-stories/

How Design Thinking Transformed Airbnb from a Failing Startup to a Billion Dollar Business

https://review.firstround.com/How-design-thinking-transformed-Airbnb-from-failing-startup-to-billion-dollar-business

IBM: Design Thinking

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=60141

How IBM Drives Client Value And Measurable Outcomes With Its Design Thinking Freamwork

https://www.ibm.com/design/thinking/static/Enterprise-Design-Thinking-Report-8ab1e9e1622899654844a5fe1d760ed5.pdf

 

Đối tác