VN Innovation Champions
1

Webinar: Doanh nghiệp Xã hội và Phát triển bền vững

Thời gian: 14:00 ngày 16.05.2024 – Online qua zoom

Trong giai đoạn có quá nhiều những thách thức toàn cầu chưa từng có trước đây, nhu cầu về các ý tưởng đột phá, các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề xã hội chưa bao giờ cấp thiết hơn thế. Tư duy thiết kế (Design Thinking) đưa ra một cách tiếp cận tập trung vào sự đồng cảm, cộng tác, lấy con người làm trung tâm và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Bằng cách hòa mình vào cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi các vấn đề xã hội, các tổ chức, cá nhân ứng dụng tư duy thiết kế sẽ có được những hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và nguyện vọng của họ.

Tiềm năng của tư duy thiết kế là việc trao quyền cho cộng đồng, thúc đẩy sự đổi mới và tạo ra sự thay đổi lâu dài khiến nó trở thành một công cụ quan trọng để giải quyết các vấn đề phức tạp trong bối cảnh hiện tại. Việc ứng dụng các nguyên tắc tư duy thiết kế có thể mở đường cho một tương lai công bằng, toàn diện và bền vững hơn cho tất cả mọi người.

Local Talent Network là mạng lưới tài năng do Làng Design Thinking và Innovation & Impact Center – IIC phối hợp phát triển. Mục tiêu của Local Talent Network là giải quyết các vấn đề, thách thức hoặc phát huy tiềm năng của địa phương bằng các giải pháp sáng tạo ứng dụng tư duy thiết kế, hướng đến thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Làng Design Thinking thuộc Dự án Techfest VN – thực hiện Đề án 844 – Xây dựng và phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Bộ Khoa học Công nghệ Chủ trì.

Innovation & Impact Center – IIC là tổ chức thuộc Viện Phát Triển Kinh tế Số Việt Nam – VIDE,  chuyên tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng Design Thinking – lấy con người làm trung tâm.

Ban biên tập VNIC

Đối tác