VN Innovation Champions
1

Bà Chu Thị Diễm – Giám đốc Công ty Cổ phần Innohype Consulting

Chu Thị Diễm hiện đang là Giám đốc CTCP Innohype Consulting bao gồm các chuyên gia tư vấn doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, USA và Úc, tập trung cho các lĩnh vực nông nghiệp, bán lẻ, blockchain & AI, và là quản lý phát triển khu vực thị trường ASEAN của Skylight Consulting Việt Nam – 1 công ty Nhật Bản có mặt trên thị trường 25 năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp định hướng mô hình kinh doanh mới, chuyển đổi số và đưa doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Mỹ & ASEAN.

Phương châm sống của Diễm là “Your time is limited, so don’t waste it living someone else” – Steve Jobs. Bà Chu Thị Diễm đã lựa chọn nhiều công việc trải qua rất nhiều vị trí khác nhau để hoàn thiện và phát triển lĩnh vực chuyên môn, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm và cùng đồng hành chia sẻ với cộng đồng và xã hội: Giám đốc vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm, Quản lý dự án chuyên nghiệp (có bằng quốc tế PMP chứng nhận bởi viện PMI – USA) và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp MNCs vào nhiều thị trường Mỹ, Nhật Bản, ASEAN, Úc.

Bà Chu Thị Diễm mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp ĐMST Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn. Bà Diễm hiện đang phát triển mạng lưới nguồn vốn cho doanh nghiệp và đối tác chiến lược ở khu vực ASEAN, Mỹ và Nhật Bản.

Mong muốn cùng HCM Local Talent Network xây dựng hệ sinh thái Rừng Mưa.

Đối tác