VN Innovation Champions
1

Bà Võ Thị Việt Hòa – Thành viên Nhóm Sáng lập (Founding Members) HCMC Local Talent Network -Chuyên viên Phòng Kinh tế Quận Phú Nhuận – Đồng Trưởng Làng Design Thinking

Bà Võ Thị Việt Hoà đang phụ trách triển khai hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Quận Phú Nhuận; Phụ trách quản lý, điều hành Văn phòng Tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Quận Phú Nhuận; Thành viên Tổ công tác triển khai đổi mới sáng tạo khu vực công Quận Phú Nhuận.

Với trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành, triển khai các hoạt động hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (thực hiện vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong triển khai), Bà Võ Thị Việt Hoà đã kết nối doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp hỗ trợ triển khai, vận hành tại Quận; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận; Tổ chức các hoạt động đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Xây dựng, triển khai các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Quận Phú Nhuận (xây dựng mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên…. đồng hành tổ chức, triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn, ươm tạo, kết nối,..) tại Văn phòng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Quận Phú Nhuận.

Bà Võ Thị Việt Hoà là một người mạnh mẽ, tích cực với trách nhiệm và nghị lực không mệt mỏi.Bà đã hỗ trợ, khuyến khích người khác làm việc chăm chỉ và thành công.

Triết lý sống của Bà Võ Thị Việt Hoà là sự cho đi không chỉ đến từ giá trị vật chất mà còn là tinh thần.Bà là sợi dây kết nối mọi người lại gần nhau hơn và thắp lên ngọn lửa yêu thương.

Đối tác