VN Innovation Champions
1

Học Tập Thiết Kế – Tư duy thiết kế có phù hợp với bạn không?

Tư duy thiết kế là sự mở rộng của sự đổi mới cho phép bạn thiết kế các giải pháp cho người dùng cuối với một tuyên bố vấn đề duy nhất. Nó không chỉ truyền đạt những kỹ năng có giá trị mà còn có thể giúp thăng tiến trong sự nghiệp của bạn.

Đó cũng là một nỗ lực hợp tác mà chỉ có thể thành thạo thông qua thực hành với các đồng nghiệp. Như Datar đã nói trong phần giới thiệu về Tư duy Thiết kế và Đổi mới: “Cũng giống như việc học bơi, cách luyện tập tốt nhất là nhảy vào và thử”.

Nếu bạn muốn học tư duy thiết kế, hãy tham gia tích cực vào quá trình học tập của mình. Bắt đầu các cuộc thăm dò ý kiến, bài tập giải quyết vấn đề và tranh luận với các đồng nghiệp để hiểu rõ hơn về quy trình. Điều quan trọng nữa là tìm kiếm những quan điểm đa dạng để chuẩn bị cho bản thân bước vào thế giới kinh doanh.

Ngoài ra, nếu bạn đang cân nhắc việc bổ sung tư duy thiết kế vào bộ kỹ năng của mình, hãy nghĩ về mục tiêu của bạn và lý do bạn muốn tìm hiểu về nó. Bạn có thể cần những gì khác để thành công?

Bạn có thể cân nhắc việc phát triển các kỹ năng giao tiếp, đổi mới, lãnh đạo, nghiên cứu và quản lý của mình vì những kỹ năng này thường được liệt kê cùng với tư duy thiết kế trong tin tuyển dụng và hồ sơ nghề nghiệp.

Bạn cũng có thể nhận thấy các kỹ năng như phương pháp linh hoạt, trải nghiệm người dùng và tạo mẫu trong tin tuyển dụng, cùng với các kỹ năng phi thiết kế, chẳng hạn như quản lý sản phẩm, lập kế hoạch chiến lược và phát triển sản phẩm mới.

Tư duy thiết kế có phù hợp với bạn không?

Có nhiều cách để tiếp cận giải quyết vấn đề và đổi mới. Tư duy thiết kế chỉ là một trong số đó. Mặc dù việc tìm hiểu cách người khác tiếp cận vấn đề và đánh giá xem bạn có sẵn các công cụ tương tự hay không là rất hữu ích, nhưng điều quan trọng hơn là bạn phải vạch ra lộ trình của riêng mình để cung cấp những gì người dùng và khách hàng thực sự cần.

Bạn cũng có thể theo đuổi một khóa học hoặc hội thảo trực tuyến để tìm hiểu sâu hơn về phương pháp tư duy thiết kế. Đây có thể là một con đường thực tế nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng tư duy thiết kế của mình hoặc yêu cầu một môi trường hợp tác hơn.

Theo Havard Business School

Nguồn: https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-design-thinking

 

 

Đối tác