VN Innovation Champions
1

Những bài học từ sách Rừng Mưa – Thay đổi cách sống – Học cách yêu thương

Hạnh phúc đích thực đến từ khả năng yêu thương bản thân, con người, thiên nhiên, vạn vật. Khả năng yêu thương phát triển qua một quá trình chuyển hoá tư duy, học tập, rèn luyện, thấu hiểu để phát triển trái tim.

Sự phát triển của trái tim tỷ lệ nghịch với những tính toán chỉ mưu cầu mang lợi ích cho bản thân.

“Tuy tư lợi (self-interest) là một điều hết sức tự nhiên và cần thiết; để phát triển, cải tiến đòi hỏi một sự hy sinh (self-sacrifice) và kiềm chế (self-restraint) lớn lao”. (Trang 38)

“Trong cải tiến, những biểu hiện bề mặt chỉ đứng hàng thứ hai sau những mối quan hệ của con người”. (Trang 61). Con người chỉ có thể có được những mối quan hệ cộng tác, hoà bình, cùng phát triển khi chung hệ giá trị, tầm nhìn, chung nền tảng văn hoá”. Cải tiến, đổi mới thực sự là về những mối quan hệ phù hợp, giữa những người phù hợp, tại một thời điểm phù hợp.” (Trang 61)

Để Rừng Mưa hình thành, cần có những nhân vật chủ chốt (Keystone Model). Đó là những người phi lý trí, có tầm nhìn dài hạn, có thể “kích thích những động lực phi kinh tế của con người, giúp mọi người vượt lên khỏi sự tìm kiếm lợi ích ngắn hạn”. (Trang 89). Những nhân vật chủ chốt “đóng vai trò là một đơn vị kết nối tích cực, để những mảnh vỡ ngẫu nhiên của Rừng Mưa có thể kết nối với nhau thành những cấu trúc xã hội lớn hơn. Họ thường làm những công việc này mà không màng tới lợi ích tài chính trực tiếp”. (Trang 105)

Cộng sinh và cùng phát triển – Hình chụp tại VQG Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước

Để hình thành Rừng Mưa, chúng ta cần thay đổi, cách nghĩ, cách làm. ”Sự yêu thương tạo thành hành động của chúng ta”. (Trang 163) Bởi vì, “bản chất của tình yêu là không tính toán”. (Trang 165).

“Việc xây dựng Rừng Mưa đòi hỏi sự thay đổi mang tính hệ thống” (Trang 184). Sự thay đổi chỉ có thể xảy ra khi tất cả chúng ta cùng nhau áp dụng tư duy mới trong cách nghĩ, cách sống.

“Rừng Mưa không thể thịnh vượng mà không có sự tin cậy giữa những người xa lạ. Kinh doanh phải được bao phủ bằng sự tin cậy”. (Trang 203)

 Tin tưởng, đồng hành, phát triển qua nhiều năm tháng – Hình chụp tại VQG Kon Ka Kinh – Tỉnh Gia Lai

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần sự thay đổi tư duy của những người tham gia, đó là những người phi lý trí, đáp đền tiếp nối, sẵn sàng cống hiến, cho đi, tin cậy nhau hơn, bởi vì “mọi giải pháp không tập trung vào việc chuyển đổi văn hoá đều phải chịu thất bại”.(Trang 342)

“Tình yêu là yếu tố thúc đẩy cao nhất trong Rừng Mưa”. (Trang 350)

Tường Nhi

Tags :

Đối tác