bao gồm : Ứng dụng Design Thinking; Kỹ năng Pitching & Thuyết trình gọi vốn đầu tư; Biến ý tưởng thành hiện thực; Xây dựng Business Model Canvas

C Chân dung các Chuyên gia, Nhà Huấn luyện vòng Bán kết Cuộc Thi Design Thinking 2023

Theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 18/7 - 23/7 thông qua nền tảng Zoom, Làng Tư duy...

16/07/2023 Xem thêm