HUIT

R Rainforest Marathon Long An 2024 và Hội thảo Kiến tạo Môi trường Sáng tạo và Đổi mới

Ngày 06 - 07/4/2024, Làng Design Thinking - TECHFEST VN đã phối hợp cùng Sở Khoa học &...

09/04/2024 Xem thêm

L Lễ ra mắt Liên minh DESIGN THINKING VIỆT NAM & INNOVATION TOUR

Thời gian: 8:00 – Thứ năm, ngày 29/02/2024 Địa điểm: Trường Đại Học Công Thương TP. HCM Sự...

28/02/2024 Xem thêm

I INNOVATION TOUR: Kết nối tri thức sáng tạo và ra mắt liên minh DESIGN THINKING VIỆT NAM (VDTA)

Thời gian: 8:00 - Thứ năm, ngày 29/02/2024 Địa điểm: Trường Đại Học Công Thương TP.HCM “Trong sinh...

21/02/2024 Xem thêm