Open_Innovation

D Design Thinking Leaders cùng chuẩn bị cho phiên bản hoạt động đổi mới của Làng Design Thinking

Liên tục sau 3 tuần, ngày 14,21,28/9/2023, Ban Điều hành Làng Design Thinking - Techfest VN đã có...

29/09/2023 Xem thêm

O Open Innovation giúp Start-up khởi tạo giá trị (Value Creation)

Sau những lần qua lại và tìm hiểu, học tập mô hình thành công của các tổ chức...

22/09/2023 Xem thêm