TECHFEST HƯNG YÊN

T Tập huấn kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên 2023 và Triển khai cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2024

“Tổ chức Hội nghị phổ biến Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

20/11/2023 Xem thêm