Techfest Long An

“Để xây dựng Rừng Mưa (Innovation Ecosystem), chúng ta phải thay đổi văn hoá” (Trang 14 -Sách Rừng Mưa)

“Thách thức khi xây dựng Rừng Mưa là thúc đẩy sự phát triển cộng đồng doanh nhân và...

25/03/2024 Xem thêm

M Marathon Rừng mưa – Hành trình của những người theo đuổi mục tiêu đến cuối cùng

Một trong những nguyên nhân chính của nhiều dự án startup không thành công là do bản thân...

22/03/2024 Xem thêm

Ấn tượng của Techfest Long An 2023 với Chủ đề: “Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo – Kiến tạo tương lai”

Sáng 04/11 tại Trường Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh...

07/11/2023 Xem thêm

T Techfest Long An 2023 – Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Long An

“Long An: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai”. Ngày 03-04/11/2023 tại Đại học...

06/11/2023 Xem thêm

N Ngày Hội Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Tỉnh Long An 2023 Techfest Long An 2023

    Nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh...

31/10/2023 Xem thêm

N NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LONG AN 2023 TECHFEST LONG AN 2023

Chủ đề : “ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai”. Ngày hội Khởi...

23/10/2023 Xem thêm