VN Innovation Champions
1

Tại Sao Kỹ Năng Tư Duy Thiết Kế Quan Trọng ?

Giá trị chính của tư duy thiết kế là nó đưa ra một quy trình xác định cho sự đổi mới. Mặc dù thử và sai là một cách hay để kiểm tra và thử nghiệm xem điều gì hiệu quả và điều gì không, nhưng việc này thường tốn thời gian, tốn kém và cuối cùng là không hiệu quả. Mặt khác, làm theo các bước cụ thể của tư duy thiết kế là một cách hiệu quả để phát triển các giải pháp mới, sáng tạo.

Ngoài một quy trình rõ ràng, được xác định rõ ràng cho phép đổi mới chiến lược, tư duy thiết kế có thể mang lại những kết quả vô cùng tích cực cho sự nghiệp của bạn — cả về thăng tiến và tiền lương.

Tính đến tháng 12 năm 2021, những nghề phổ biến nhất đòi hỏi kỹ năng tư duy thiết kế là:

Quản lý tiếp thị
Giám đốc điều hành
Kỹ sư công nghiệp
Nhà thiết kế đồ họa
Nhà phát triển phần mềm
Các nhà quản lý chung và hoạt động
nhà phân tích quản lý
Người quản lý dịch vụ cá nhân
Các nhà quản lý kiến trúc và kỹ thuật
Người quản lý hệ thống máy tính và thông tin
Ngoài ra, những công việc đòi hỏi tư duy thiết kế thống kê có mức lương cao hơn. Lấy vị trí quản lý tiếp thị chẳng hạn. Mức lương trung bình hàng năm là 107.900 USD. Tuy nhiên, các tin tuyển dụng giám đốc tiếp thị yêu cầu kỹ năng tư duy thiết kế có mức lương trung bình hàng năm là 133.900 USD – tăng 24%.

Nhìn chung, các doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân tài có kỹ năng tư duy thiết kế. Tính đến tháng 11 năm 2021, đã có 29.648 tin tuyển dụng ở Hoa Kỳ coi thiết kế quảng cáo là một kỹ năng cần thiết—tăng 153% so với tháng 11 năm 2020 và tăng 637% so với tháng 11 năm 2017.

Khi các doanh nghiệp tiếp tục nhận ra nhu cầu về tư duy thiết kế và đổi mới, họ có thể sẽ tạo ra nhiều nhu cầu hơn về nhân viên có những kỹ năng đó.(còn tiếp)

Theo Havard Business School

Nguồn: https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-design-thinking

Đối tác