VN Innovation Champions
1

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu – Đồng Trưởng làng Design Thinking – P. Giám đốc Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao, BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Đối tác