Innovation_study

Ứng dụng Công nghệ xanh GREEN HITECH SYSTEM (GHS) sau thu hoạch nông sản

Cuộc sống con người hiện nay dựa vào nền khoa học công nghệ phát triển vượt bậc nhằm...

28/09/2023 Xem thêm

Đồng sáng tạo từ Hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo qua Innovation Study số 02

Ngày 27.09.2023 – online qua zoom – trong chương trình Innovation Study do Làng Design Thinking tổ chức,...

27/09/2023 Xem thêm