VN Innovation Champions
1

ThS. Đỗ Tân Khoa – Phó phòng Đào tạo – Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP. HCM

Tôi tên là Đỗ Tân Khoa, hiện nay đang là Phó Trưởng phòng Đào tạo – Trung tâm Đào tạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố. Trong suốt quá trình công tác 8 năm, với sứ mệnh đào tạo, tư vấn và mang đến giá trị cao nhất cho khách hàng, tôi đã tư vấn chuyển đổi số, cải tiến nhà máy, tư vấn phát triển đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, tư vấn cho các nhóm kỹ sư R&D về tự động hóa nhà máy… Với những giá trị đóng góp trong suốt thời gian qua, Trung tâm Đào tạo đã là địa điểm tin cậy trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật cho các doanh nghiêp trong Khu Công nghệ cao và các khu vực lân cận.

Đối tác