VN Innovation Champions
1

Tomorrow Start HERE – Đầu tư cho hiện tại để kiến tạo tương lai

Thế giới này cần những nhà lãnh đạo có tầm nhìn về xã hội và đạo đức, cần những nhà quản lý sáng tạo, tận tâm đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân.

Đầu tư vào phúc lợi của mọi người là trọng trách hàng đầu trong đổi mới Xã hội. Đầu tư không chỉ là việc của chính phủ mà là của tất cả mọi người. Khi ý thức và hiểu biết sâu sắc triết lý Rừng Mưa, tất cả cư dân Rừng Mưa sẽ có xu hướng phát triển trở thành một “nhà đầu tư đổi mới” – là những con người toàn diện, tràn đầy tình yêu thương. Chỉ có tình yêu thương mới giúp con người phát huy hết ưu thế của mình, đầu tư công sức làm những việc “phi lý trí, phi kinh tế”* dưới sự dẫn dắt đến từ trái tim ấm áp và sáng tạo.

Trách nhiệm, lời nói đi đôi với hành động, tài năng, sự cống hiến, năng lực sáng tạo, dấn thân, lòng yêu nước,…  là những tố chất cần thiết của những con người tham gia xây dựng Rừng Mưa – Xây dựng hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo – (Innovation Ecosystem).

Dương Tường Nhi

Founder Diamond Innovation Forest

Tham gia “Dự án Rừng Mưa” để cùng kiến tạo tương lai.

Link đăng ký tham gia dự án: https://forms.gle/dpnV25RugC2Gih1R8 

Talkshow 05 với chủ đề “Tình yêu là yếu tố thúc đẩy cao nhất trong Rừng Mưa” vào lúc 20h00 ngày 25.09.2023

Chú thích: *phi lý trí, phi kinh tế: cách dùng từ trong sách Rừng Mưa

Đối tác