VN Innovation Champions
1

Ứng dụng Design Thinking triển khai Dự án thành lập LIÊN MINH DU LỊCH NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM (VN Sustainable Agritourism Alliance – VSAA)

Phát triển du lịch nông nghiệp bền vững đòi hỏi tư duy đổi mới. Tất cả các bên liên quan tham gia cần có những kỹ năng và năng lực mới như cộng tác, đồng sáng tạo để hợp tác và phát triển. Tư duy thiết kế (Design Thinking – phương pháp đổi mới sáng tạo) là một trong những kỹ năng quan trọng sẽ được ứng dụng trong xây dựng chiến lược, vận hành, quản trị, văn hoá đổi mới sáng tạo, thiết kế dịch vụ và trải nghiệm mới cho du khách.

Vai trò của Liên minh là liên kết các nhà sản xuất, các hộ gia đình, nông trại, các đơn vị trung gian theo mô hình hệ sinh thái kinh doanh – Business Ecosystem. Mô hình kinh doanh đổi mới là cách tiếp cận trong ngành du lịch nông nghiệp sẽ giúp phát triển du lịch bền vững, hồi sinh các cộng đồng nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình, kinh tế địa phương, tạo thêm nhiều việc làm mới, đa dạng hoá thu nhập, phát triển xã hội công bằng, thúc đẩy việc bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên và đa dạng sinh học ở các địa phương.

Tiến sĩ Bùi Thị Lan Hương – Đồng trưởng Làng Design Thinking – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Dịch vụ Sinh vật Cảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, các sản phẩm du lịch sáng tạo và đổi mới sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm ý nghĩa hơn, phát triển mối quan hệ giữa người với người, phát triển năng lực thấu hiểu, đồng cảm, lòng biết ơn, tình yêu thiên nhiên. Sự thay đổi nhận thức, học tập thông qua du lịch sẽ giúp mọi người ý thức hơn trong việc góp phần vào kinh tế bền vững. Các bên liên quan tham gia dịch vụ du lịch cũng cần liên tục sáng tạo, trao những giá trị mới để phù hợp với sự thay đổi, xu hướng của thị trường.

Làng Design Thinking – Techfest VN, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Tạo tác động – (Innovative & Impact Center – IIC) tổ chức buổi hội thảo vào ngày 22.03.2024 cùng với cộng đồng, đã đề xuất ý tưởng, kết nối nguồn lực phối hợp chuẩn bị triển khai Dự án thành lập Liên minh Du lịch Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (VN Sustainable Agritourism Alliance – VSAA).

.

Hội thảo tổ chức ngày 21.03.2024

Buổi hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm liên quan. Ban Dự án đã thành lập và sẽ tiến hành việc kết nối, triển khai thử nghiệm tại TP. HCM và một số tỉnh thành có các đơn vị đủ điều kiện tham gia Liên minh.

Làng Design Thinking trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị, các hộ kinh doanh, Hợp tác xã du lịch, nông trại, các đơn vị trung gian, chuyên gia có kinh nghiệm hoặc các bên liên quan  tham gia Ban Dự án hoặc đăng ký tham gia Liên Minh. Chúng tôi sẽ kết nối và chia sẻ các hoạt động tiếp theo của Dự án.

Link đăng ký tham gia:

Thông tin liên quan

Trang tin của Làng Design Thinking – Techfest VN

WebsiteTechfest Quốc gia và Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC)

Ban biên tập VNC

Đối tác