VN Innovation Champions
1

XÂY DỰNG KINH TẾ SÁNG TẠO – BỀN VỮNG VỚI DỰ ÁN RỪNG MƯA

Văn hoá cần 3 yếu tố: triết lý, câu chuyện để minh hoạ các triết lý và các cam kết, qui tắc, chuẩn mực để thực hành. Sự tự thực hành của từng cá nhân tạo thành lối sống, từ đó hình thành văn hoá. Cụm từ “văn hoá” có thể rất trừu tượng nhưng lại chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Xã hội, Kinh tế, chính trị.

Văn hoá có thể bị mai một & mất đi nếu không được duy trì, phát triển. Để phát triển bền vững, cần có sự tiến hoá trong văn hoá (Culture evolution in sustainability).

Văn hoá đổi mới sáng tạo là sự tiến hoá trong văn hoá, được áp dụng trong môi trường, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu kỹ Sách Rừng Mưa, chúng ta sẽ thấy xuyên suốt cuốn sách, tác giả đã kể rất nhiều câu chuyện có thật, dùng rất nhiều hình thức ẩn dụ và các góc nhìn khác nhau để minh hoạ cho các triết lý sống rất kinh điển là “tình yêu thương, lòng tốt, sự tử tế”, và câu chuyện về những nhân vật chủ chốt (key-model) đã góp phần vào sự thành công chung của hệ sinh thái. Cách tương tác, cách sống của các bên liên quan khi tham gia trong môi trường hệ sinh thái quyết định sự phát triển các ý tưởng sáng tạo mới và hình thành nên các start up thành công, bền vững.

Nhìn lại nền kinh tế hiện tại và đọc kỹ cuốn sách Rừng Mưa nhiều lần, chúng ta sẽ hiểu rõ lý do tại sao kinh tế nước nhà chưa phát triển như kỳ vọng, tại sao có nhiều ngôi sao rất thành công trong kinh doanh loé sáng rồi vụt tắt không phải do thiếu năng lực mà do cách sống, do chưa trang bị đủ về văn hoá, đạo đức kinh doanh.

Mong ước của chúng tôi – những người đang tổ chức các hoạt động của Dự án Rừng Mưa là có nhiều người đọc sách, thấu hiểu triết lý sống, triết lý kinh doanh, cam kết và thực hành.

Tham gia Talk show 07 của Dự án Rừng Mưa và Đồng hành cùng Dự án Rừng Mưa:

https://forms.gle/nCv7B776cQTnERUF7

Tham gia Group MegaCity Connect:

https://zalo.me/g/jnsovl605

Đối tác