VN Innovation Champions
1

Ông Nguyễn Hữu Hòa – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Trưởng phòng Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

Đối tác