Startup

C Cuộc Thi “Design Thinking Open Innovation 2023” Giúp Các Dự Án Khởi Nghiệp Hoàn Thiện Mình

Sau hơn 05 tháng phát động và triển khai, Ngày 11/8/2023 tại Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành...

17/08/2023 Xem thêm

V VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI “DESIGN THINKING OPEN INNOVATION 2003”

Cuộc thi “Design Thinking - Open Innovation 2023” do Làng Tư duy thiết kế - Design Thinking Village...

10/08/2023 Xem thêm