Tinh_hoa_hội_tụ

T THÁCH THỨC SÁNG TẠO & ĐỔI MỚI – Chương trình Huấn luyện và Hành động

Ngày 8 - 9/6/2024, tại Quê Tôi Village Resort - Tỉnh Phú Yên, Làng Design Thinking – Techfest...

21/06/2024 Xem thêm

M MEGACITY CONNECT – THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT VÙNG, KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Với mục tiêu tăng cường sự liên kết, thu hút nguồn lực cùng đóng góp trí tuệ, chung...

04/01/2024 Xem thêm

K KICK OFF 2024 – LÀNG DESIGN THINKING ỨNG DỤNG TƯ DUY THIẾT KẾ XÂY DỰNG VĂN HOÁ ĐỒNG SÁNG TẠO

Tư duy thiết kế (Design Thinking) là cốt lõi của sự đổi mới, lấy con người dùng làm...

02/01/2024 Xem thêm

L LÒNG YÊU NƯỚC

“A life not lived for others is not a life.” Mother Teresa “Lòng yêu nước” là một cụm...

10/11/2023 Xem thêm