Tư_duy_thiết_ kế

B Bí mật của các chuyên gia thiết kế

"Thiết kế" được xem như một mô hình tinh thần, là thứ gì đó cụ thể nằm trong...

27/11/2023 Xem thêm

S Sự kiện TINH HOA HỘI TỤ tại TECHFEST – WHISE 2023

Thời gian: 13:30 -17:30 - Thứ năm, ngày 23.11.2023 Tầng 02 - Hội trường Thành Ủy -  111...

13/11/2023 Xem thêm