VN Innovation Champions
1

Doanh nhân đổi mới – Họ là ai?

Trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Doanh nhân là trung tâm, là thành phần quan trọng nhất bởi vì họ là người trực tiếp mang giá trị đến cho xã hội.

Doanh nhân đổi mới là người tập trung tìm kiếm giải pháp cho một vấn đề của thị trường hay một đối tượng khách hàng cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào xây dựng sản phẩm. Họ đặt trọng tâm xem xét vấn đề/giải pháp trước khi xem xét mô hình sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Sự khác biệt giữa doanh nhân truyền thống và doanh nhân đổi mới là cách tư duy. Việc ứng dụng Design Thinking vào chiến lược kinh doanh, mô hình kinh doanh, xây dựng các chương trình trải nghiệm khách hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ… sẽ giúp Doanh nhân hình thành cách tư duy mới đổi mới vì Design Thinking tạo ra khuôn khổ (framework) cho cách tư duy và hành động.

Để kiến tạo nên một nền kinh tế, xã hội, môi trường phát triển bền vững, nơi có nhiều giá trị mới được trao và nhận, sự đồng cảm, tình yêu thương nhân loại là yếu tố quan trọng nhất quyết định mọi thành tựu. Tất cả mọi vẻ đẹp, sự sáng tạo đều đến từ trái tim. Những trái tim biết yêu thương sẽ tạo nên sức sống mới, phục hồi nền kinh tế, tạo ra những tác động tích cực cho xã hội và tái tạo môi trường.

Doanh nhân đổi mới là những người có dung lượng trái tim lớn với tình yêu thương vô vị kỷ, lấy con người làm trung tâm để tạo ra các giải pháp giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

Dương Tường Nhi

Trưởng Làng Design Thinking- Techfest VN

CEO Công ty Happy Lifestyle

Các trang truyền thông của Làng Design Thinking

 

Đối tác