VN Innovation Champions
1

Dự án Văn hoá Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Rừng Mưa – Talkshow 05 “Tình yêu là yếu tố thúc đẩy cao nhất trong Rừng Mưa”

Talkshow 05 “Tình yêu là yếu tố thúc đẩy cao nhất trong Rừng Mưa”

Thời gian: 20:00-22:00 ngày 25.9.2023 Online qua zoom

“Để Rừng Mưa hoạt động hiệu quả, chúng ta cần có Quy tắc của Rừng Mưa, đó là những quy định bất thành văn về cách cư xử giúp thu hẹp sự chia cách giữa người với người. Công thức Rừng Mưa mà chúng ta đã nêu trong cuốn sách này là công thức dành cho các nhà lãnh đạo đang tìm cách phổ biến rộng rãi Quy tắc và giúp tạo ra Rừng Mưa”. Trang 337

“Tình yêu là yếu tố thúc đẩy cao nhất trong Rừng Mưa.Thế nhưng, vì thế giới này thay đổi quá nhanh nên tình yêu trở nên một điều khó khăn.” Trang 350

Ban biên tập: VNIC

Đối tác