Viet Nam Design Thinking Alliance

K Khả năng thiết yếu là kết hợp sự đồng cảm, tính sáng tạo…

The essential ability to combine empathy, creativity and rationality to meet user needs ad drive business success. Khả...

03/03/2024 Xem thêm

L Lễ ra mắt Liên minh DESIGN THINKING VIỆT NAM & INNOVATION TOUR

Thời gian: 8:00 – Thứ năm, ngày 29/02/2024 Địa điểm: Trường Đại Học Công Thương TP. HCM Sự...

28/02/2024 Xem thêm

F FUTURE TRANSFORMATION – Số 01 “Bản chất – Chính sách – Thực thi – Sáng kiến”

Trước sự thay đổi nhanh chóng, khó đoán định như hiện nay, sự phát triển của tư duy...

23/02/2024 Xem thêm

N Những người sáng tạo khám phá và nhận ra tầm nhìn dần dần theo thời gian ….

Những người sáng tạo khám phá và nhận ra tầm nhìn dần dần theo thời gian và thông...

12/12/2023 Xem thêm