VN Innovation Champions
1

Chúng ta đã yêu thương đủ chưa?

Sự sáng tạo đến từ khả năng thấu hiểu, đồng cảm (Empathy – Design Thinking) với những gì người khác đang muốn trải nghiệm, muốn nhận được để có một cuộc sống được an toàn, thịnh vượng và hạnh phúc. Hơn thế nữa, ứng dụng Design Thinking (Tư duy thiết kế) giúp chúng ta phát triển khả năng thấu hiểu những điều con người không nói ra và không nhận thức đủ hết nhu cầu của mình.

Khả năng thấu hiểu, đồng cảm là khả năng yêu thương, khả năng chạm đến và kết nối đến trái tim của người khác. Sáng tạo là hành trình của trái tim biết yêu thương.

Tình yêu thương là điều đặc biệt nhất trên đời này, khi càng cho đi trái tim chúng ta càng tràn ngập tình yêu. Tình yêu thương như là dòng suối không bao giờ cạn.

Nền kinh tế phát triển bền vững, xã hội bền vững, môi trường bền vững đòi hỏi tất cả chúng ta cần liên tục sáng tạo với tình yêu thương hướng đến toàn thể con người, bởi vì, mỗi người trong chúng ta đều có những ước mơ giống nhau là được sống trong một môi trường an toàn, thịnh vượng, được tự do sáng tạo và trải nghiệm hạnh phúc.

Trong thời điểm cấp bách này, điều quan trọng nhất tất cả chúng ta cần làm là học cách yêu thương, phát triển lòng từ bi (compassion), luôn hướng về cộng đồng trong tất cả những việc mình làm (communtiy) và dành sự tập trung, thời gian, không gian cho sự sáng tạo (creativity).

Khi quyền lực (Force) được thay thế bằng tình yêu, khi TÔI được thay thế bằng CHÚNG TA, khi Ego-system được thay thế bằng Eco-system thì thế giới sẽ thay đổi.

Điều chúng ta cần đổi mới đầu tiên là thay đổi tư duy, từ vì mình sang vì người, lấy con người làm trung tâm cho mọi sự đổi mới. Tư duy đổi mới được thể hiện bằng hành động cụ thể từ những cá nhân và các nhà lãnh đạo tham gia trong hệ sinh thái với ý chí quyết tâm, sự thông tuệ và tầm nhìn sâu rộng.

                                                                                                            Dương Tường Nhi

 

Tham gia hệ sinh thái Làng Design Thinking là cơ hội để chúng ta phục vụ, cống hiến, học cách phát triển tình yêu thương: kết nối trong yêu thương, làm việc trong yêu thương và tận hưởng thành quả trong yêu thương.

Các chương trình, dự án của Làng Design Thinking

 

Link Group Zalo MegaCity Connect: https://zalo.me/g/jnsovl605

Link đăng ký tham gia Hệ sinh thái Làng Design Thinking: https://forms.gle/24apZpVPrceNEGXu9

Hành trình các hoạt động của Làng Design Thinking

Đối tác